ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ 2015

Discussion in 'Politics Discussion Section' started by Prahalladshetty, Mar 14, 2015.

 1. Prahalladshetty
  Offline

  Prahalladshetty New Member

  ಮಂಡನೆಯಾದ ಬಜೆಟ್ ನ ಅಂಶಗಳು
   
 2. Prahalladshetty
  Offline

  Prahalladshetty New Member

  ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ. ಸಿಗೇರೇಟ್ ಮದ್ಯ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ
   

Share This Page