777 Charlie Movie - Rakshith Shetty - Dir: Kiran Raj - Paramvah Studios - Shooting

777 Charlie squad is all geared up to resume the shoot after a long puase. Send us your love and blessings
ಧೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ #777ಚಾರ್ಲಿ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲಿರಲಿ
#777Charlie

#ParamvahStudios
 
Top