Golden Star Ganesh : TV artist, Actor, Producer, Singer - Walkthrough

Arvi

Moderator
Staff member
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ .

 
Top