Happy New Year !!!

Dhruvataare

New Member
ಎಲ್ಲಾ ಶಿವು ಅಡ್ಡಾ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ,

ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು... :)a
 

Dhruvataare

New Member
ಗೆಳೆಯರೇ...

ಹೊಸ ವರುಷ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿ೦ದ ವಿಗ್ಗೀಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿ...

" ಬಿ೯ದಾಸ್ "..." ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್ "..ಬೆ೦ಬಲಿಸಿ...ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. :) :D
 
ಎಲ್ಲ ಶಿವು ಅಡ್ಡ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರುಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 

Admin

Site Admin
Wishing All Shivu Adda Memeber a Very Happy New Year..!!!!

This year we are 25 member... by Next year we will be more than 1000 members...
 
Top